Om verket

HEI! er et læreverk for voksne innvandrere som skal lære norsk som andrespråk.

HEI! er et komplett læreverk for alfabetisering, A1, A2 og B1 for deltakere på spor 1 og 2.

HEI! dekker kravene i læreplanen i Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på nivåene.

 

HEI! A1 er et komplett læreverk for deltakere på spor 1 og 2. HEI! A1 dekker kravene i læreplanen i Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på nivå A1. HEI! A1 er utviklet for differensiert undervisning. Hei! A1 har tekstbok, arbeidsbok for spor 1 og arbeidsbok for spor 2, samt rikholdige nettressurser:

Elevnettsted: digital tekstbok, skrive-, lese-, tale-, uttale- og lytteoppgaver, ordlister på ni språk, grammatikkforklaringer og -øvinger mm.

Lærernettstedet har i tillegg: veiledning, tavlebøker, bildesamlinger, lytteprøver, skriveoppgaver mm.

 

HEI! A2 er et komplett læreverk for deltakere på spor 1 og 2. HEI! A2har tekstbok og arbeidsbok for spor 1 og 2, samt en rikholdig nettressurs:

Elevnettsted: digital tekstbok, skrive-, lese-, tale-, uttale- og lytteoppgaver, prøver, ordlister på ni språk, grammatikkoppgaver mm.

Lærernettstedet har i tillegg: veiledning, tavlebøker, bildesamlinger, lytteprøver, skriveoppgaver mm.

 

Her kan du lese mer HEI! og bestille lisenser.