Om verket

HEI! A1 er utviklet for differensiert undervisning. Hei! A1 har tekstbok, arbeidsbok for spor 1 og arbeidsbok for spor 2, samt rikholdige nettressurser:

Elevnettsted: digital tekstbok, skrive-, lese-, tale-, uttale- og lytteoppgaver, ordlister på ni språk, grammatikkforklaringer og -øvinger mm.

Lærernettstedet har i tillegg: veiledning, tavlebøker, bildesamlinger, lytteprøver, skriveoppgaver mm.

 

HEI! A2 har tekstbok og arbeidsbok for spor 1 og 2, samt rikholdige nettressurser:

Elevnettsted: digital tekstbok, skrive-, lese-, tale-, uttale- og lytteoppgaver, prøver, ordlister på ni språk, grammatikkoppgaver mm.

Lærernettstedet har i tillegg: veiledning, tavlebøker, bildesamlinger, lytteprøver, skriveoppgaver mm.

 

Her kan du lese mer Hei! og bestille lisenser.